Odszkodowania za wywłaszczenie II

Wywłaszczenie – a zatem przejęcie przez państwo (jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa) nieruchomości może nastąpić wyłącznie na cele użyteczności publicznej, a przede wszystkim, za słusznym odszkodowaniem.

Kancelaria od wielu lat z powodzeniem reprezentuje Klientów w sprawach dotyczących wywłaszczenia i uzyskania odszkodowania za przejęte na rzecz państwa nieruchomości przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w szczególności w zakresie:

  • legalności wywłaszczenia;
  • odwołań i skarg od decyzji orzekających o wywłaszczeniu;
  • ustalenia odszkodowania i jego wysokości;
  • analizy sporządzanych na potrzeby postępowań odszkodowawczych operatów szacunkowych;
  • przeciwdziałania przewlekłości organów administracji publicznej w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych;
  • uzyskiwaniu zaliczek na poczet przyszłego odszkodowania.

Jedną z zalet Kancelarii jest to, że wspólnie z Klientem pracuje na jego sukces. Honorarium Kancelarii uzależnione jest bowiem od wysokości uzyskanego odszkodowania, dzięki czemu szybkie i najbardziej pomyślne załatwienie sprawy leży w interesie obu stron.